0

Thomas White bound over to circuit court on 20 felonies